Умови надання кредитів

Кредитна спілка надає членам кредитної спілки наступні види кредитів:

  • За строком користування:
1) кредити з терміном погашення до 3 місяців включно;
2) кредити з терміном погашення від 3 місяців до 12 місяців включно;
3) кредити з терміном погашення понад 12 місяців.
  • За цільовим призначенням:
1) кредити, надані на придбання, будівництво, ремонт та реконструкцію нерухомого майна;
2) споживчі кредити,
у тому числі:
• придбання автотранспорту;
• придбання аудіо-, відео- побутової техніки та комп’ютерів;
• інші потреби.
  • За порядком видачі (типом кредиту):
1) кредит видається однією сумою.
  • За типом процентної ставки:
1) фіксована.
  • За режимом нарахування процентів:
1) на початкову суму кредиту;
2) на залишкову суму кредиту.
  • За режимами сплати процентів і основної суми кредиту:
1) кредит зі сплатою процентів і основної суми кредиту в кінці строку дії кредитного договору;
2) кредит з періодичною сплатою процентів і сплатою основної суми кредиту в кінці строку дії кредитного договору;
3) кредит з періодичною сплатою процентів і періодичною сплатою рівних часток
основної суми кредиту, які розраховуються шляхом ділення загальної суми наданого кредиту на кількість періодів користування кредитом;
4) кредит з періодичною сплатою процентів і основної суми кредиту “рівними долями”, за яким передбачається незмінна (однакова) сума платежу протягом всього строку дії договору.
Такий платіж включає в себе як проценти, нараховані за користування кредитом, так і частину кредиту.
При цьому, питома вага процентів, які нараховуються на залишок основної суми, з кожним наступним платежем зменшується, а питома вага суми кредиту зростає.
  • За видами забезпечення виконання зобов’язань за кредитними договорами:
1) застава;
2) порука;
3) неустойка (штраф, пеня);
4) інші види забезпечення не заборонені законодавством.
  • За способом надання кредиту:
1) готівковим;
2) безготівковим.
Виходячи із зазначених вище критеріїв кредитна спілка надає кредити членам кредитної спілки за підвидами та за процентними ставками, визначеними рішенням спостережної ради.

Примірний кредитний договір 2 від 08.08.2017 р.

ПРИМІРНИЙ ДОГОВІР ПРО СПОЖИВЧИЙ КРЕДИТ про надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту

Примірний кредитний договір 1 від 08.08.2017 р.

ПРИМІРНИЙ ДОГОВІР ПРО СПОЖИВЧИЙ КРЕДИТ про надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту

Примірний кредитний Договір від 27 липня 2017 року (на залишок)

Примірний кредитний Договір про надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту від 27 липня 2017 року

Примірний кредитний від 27 липня 2017 року (на початкову суму)

Примірний кредитний Договір про надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту від 27 липня 2017 року

Примірний кредитний Договір від 07 червня 2017 року (на початкову суму)

Примірний кредитний Договір про надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту від 07 червня 2017 року

Примірний кредитний Договір від 07 червня 2017 року (на залишок)

Примірний кредитний Договір про надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту від 07 червня 2017 року

Кредитні ставки

Ставки за кредитами:

Нарахування процентів річних на початкову суму кредиту:

1-й кредит – 29,9%; 2-й кредит – 28,9%;

3-4-й кредит – 27,9%; 5-6-й кредит- 26,9%

Нарахування процентів річних на залишкову суму кредиту:

1-й кредит – 44,9%; 2-й кредит – 43,9%;

3-4-й кредит – 42,9%; 5-6-й кредит- 41,9%