Вступ до кредитної спілки

Для вступу до кредитної спілки “ТОКС” необхідно:

– написати заяву встановленого зразка;
– подати ксерокопію паспорта та індентифікаційного коду;
– сплатити встановлену загальними зборами членів кредитної спілки суму вступного та обов’язкового пайового внеску.